CONCEPT, v. 1-2019

Centraal Wonen Opaalstraat (CWO) respecteert de privacy van alle bewoners, aspiranten en gebruikers van zijn website. In deze privacyverklaring willen we daarom uitleggen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en verwerken en met welk doel. Je mag altijd een verzoek indienen om je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem bij vragen gerust contact op.
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

CWO kan persoonsgegevens verwerken als je deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door contact op te nemen of door een profiel aan te maken. We kunnen, afhankelijk van de situatie, de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats (NAW) van jou en eventuele (minderjarige) medebewoners;
 • geboortedatum van jou en eventuele (minderjarige) medebewoners;
 • je telefoonnummer;
 • je e-mailadres;
 • je bankrekeningnummer;
 • overige gegevens die je zelf aan onsverstrekt.

Waarom CWO die gegevens nodig heeft

CWO verwerkt jouw persoonsgegevens om de gevraagde dienst op maat te kunnen aanbieden.

De gegevens van aspiranten worden verwerkt om de woningtoewijzing volgens de richtlijnen van het huishoudelijk regelement te garanderen.

Gegevens van bewoners worden verwerkt t.b.v. besturen en vormgeven van het woonproject (beheer van wasmachines en gezamelijke ruimtes, organiseren van gezamelijke activiteiten, etc.).

Verder worden persoonsgegevens verwerkt om contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is of als je daarom vraagt.

Hoe lang CWO de gegevens bewaart

CWO bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld.

 • Tenzij je zelf aangeeft dit anders te willen, worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard nadat je
  • ...de laatste keer contact met ons hebt opgenomen;
  • ...van de aspirantenlijst wordt verwijderd;
  • ...je uit het project verhuist.
 • In andere gevallen worden je gegevens maximaal 7 jaar bewaard;
 • Ccookiegegevensvan de website worden maximaal 14 maanden bewaard.

Delen met anderen

CWO verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Hiervoor vragen we expliciet om toestemming. Verder kan CWO gegevens delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De verschillende whatsappgroepen worden door bewoners onderling naar behoeven aangemaakt en beheerd. Informatie die wordt verstrekt, verwerkt en gedeeld in de diverse whatsappgroepen valt buiten de verantwoordelijkheid van CWO als stichting. Er is geen verplichting of noodzaak om lid te zijn van een van de groepen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek daartoe mailen naar of op een andere manier contact met ons opnemen (zie onderaan deze pagina). We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Cookies en in kaart brengen websitebezoek

Op de website www.cwopaalstraat.nl worden cookies gebruikt om anonieme dan wel geanonimiseerde statistische informatie te verzamelen over bezoek- en klikgedrag, om de site te kunnen optimalizeren. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld je naam of e-mailadres. Wanneer je verder navigeert dan de homepage van de betreffende website gaan we ervan uit dat je de cookies accepteert en toestemming geeft voor het plaatsen ervan. Lees meer over de gebruikte cookies in de cookieverklaring. Cookiegegevens worden maximaal 14 maanden bewaard.

Beveiligen

CWO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je informatie wil over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op. Dit kan via ons contactformulier of via onderstaand postadres.

Contact

Centraal Wonen Opaalstraat
Opaalstraat 170a, 6534XP Nijmegen
Inschrijvingsnummer KvK: 40146303