Er zijn veel gezamenlijke activiteiten mogelijk: van samen eten, koffie drinken en swing/kroegavonden tot georganiseerde spelletjesavonden, dauwtrappen, tuinwerkdagen, feesten en Sinterklaasfeest voor kinderen. Deze activiteiten vinden bij mooi weer plaats in onze ruime buitenruimte, en anders in een gezamenlijke ‘huiskamer’. Er gebeurt natuurlijk alleen iets, als we het zelf organiseren.

 

Meedenken en besluiten

Om alles goed te laten verlopen is er een bewonersvereniging, de vereniging Centraal Wonen Opaalstraat waar alle bewoners lid van zijn. Het CWO-bestuur organiseert bewonersbijeenkomsten waar allerlei lopende zaken aan de orde komen. Via “stemmingen” heeft iedere bewoner de keuze om mee te gaan in een voorstel of daar tegen te stemmen. Bewoners kunnen ook zelf met punten komen.

 

Beheerstaken

Centraal Wonen is leuk, anders, maar niet vrijblijvend! Om Centraal Wonen Opaalstraat in stand te houden moet er wel werk verricht worden. Zo moeten er af en toe beslissingen worden genomen, zijn er een aantal ruimten en voorzieningen die wij zelf in beheer hebben. Het werk varieert dus van bestuurlijk werk tot allerlei praktische zaken. Van alle bewoners wordt een actieve bijdrage aan de verenigingsactiviteiten verwacht. We moeten het samen doen, maar het is vaak ook leuk en leerzaam om die dingen te doen.

Wij beheren een groot deel van de gemeenschappelijke ruimte en alle gemeenschappelijke voorzieningen. Denk aan de groenvoorziening, de logeerkamer, de kopieerruimte en de badkamers. Daarnaast zorgen we zelf voor de keuze van nieuwe bewoners. Zo houden we ook dingen in eigen hand. Het werk is verdeeld, zo is er een wasmachinewerkgroep, en verzorgt iemand de logeerkamer.

 

Leuke activiteiten

Naast of in plaats van beheerstaken kun je je ook bezig houden met het organiseren van activiteiten voor bewoners. Of je kunt bijdragen aan ons buurtkrantje de “OpaalLokaal”, waarin naast serieuze stukken ook andere stukken staan, zoals mensen die zich voorstellen en aardigheidjes.

 

-> Enthousiast om mee te doen, wil je meer informatie en een keer komen kijken? Meld je dan aan voor de eerstvolgende rondleiding. Lees meer over de aanmeldprocedure onder woningtoewijzing.